- С какво се занимавате?
- Аз съм комшийка!
- Какво означава това?
- Aми... кълна, клюкарствам, завиждам... такива работи.