- Наистина от самолет хората изглеждат като мравки!
- Това са мравки, още не сме ИЗЛЕТЕЛИ!...