Учителка, от големия град, отишла да преподава в закътано село. Събрала учениците и строго им казала:
- И такива думи, като чумкин, санким, белким, да не чувам! Гачили други думи няма!