Майката:
- Продължавай да учиш за изпита утре, иначе не искам да ме познаваш!
На другия ден:
- Е, как мина?
- Ти... коя беше?