Основната функция на малкото пръстче на крака е да проверява нощно време дали всички мебели са по местата си.