На базата на подадените номинации, чрез попълване на анкетен лист, експертна комисия, определена със заповед на кмета Иван Аспарухов, ще определи 10-те най-добри спортисти, Спортист №1, Треньор и Отбор на годината на община Мездра за 2023 г.

Церемонията по връчване на наградите ще се състои на 19 януари 2024 г. (петък) от 18:00 часа в Хотелски комплекс „Ариел“ - гр. Мездра.

Анкетата за определяне на 10-те най-добри спортисти, Спортист №1, Треньор и Отбор на годината се организира от Община Мездра за 23-а поредна година.

Във връзка с изготвянето на Общинския спортно-туристически календар за 2024 г., Община Мездра уведомява спортните клубове, че в срок до 30 декември могат да внесат писмени заявления в деловодството на Център за административно обслужване с предложения за планираните от съответния спортен клуб състезания или туристически прояви, които възнамеряват да проведат догодина на територията на общината.

Всяко предложение трябва да бъде планирано по месеци, с посочени: място на провеждане, вид на състезанието или проявата, възрастова група и дали са отразени в Държавния спортен календар на федерацията, в която членува съответния клуб, както и да бъде придружено от план-сметка за предвидените разходи.

Одобрените прояви ще бъдат отразени в Спортно-туристическия календар 2024, съгласно утвърдените Правила за условията и реда за финансово подпомагане на спортните и туристическите прояви, включени в Спортно-туристическия календар на Община Мездра.