На проведената конференция „Градският туризъм и неговите потайности – новото лице на България като всесезонна дестинация”, експерти от министерството подробно са представили пред общините и медиите как се кандидатства с конкретни проекти по програмата, която е добре представена и на всички комуникационни канали на самата институция.

Програмата предвижда субсидия до 60% от всяка класирана инициатива, като общият размер на средствата е 5 милиона лева, т.е. одобрение ще получат повече от 20 общини или почти всички в обсега на пилотния етап. Другата част от средствата може да дойде от техните бюджети и техните партньори: туроператори, превозвачи, летища, други общини. Пилотните проекти са на кметствата по Черноморското крайбрежие, които могат да направят партньорства и със съседите си в целите области Варна, Бургас и Варна.

Пилотната програма предстои да бъде развита и за останалата част от страната. Идеята на ресорния министър Зарица Динкова е, че градският туризъм е основен потенциал за продължаващо развитие на този сектор от икономиката, пострадал силно както от 2-те години пандемия, така и от близостта на войната с Украйна. Особено по Черноморския регион. Заради това именно там пилотно тръгва концепцията. Другите региони и общините в тях отсега могат да се готвят за следващите етапи на програмата, която е максимално улеснена административно за тях.


Източник: actualno.com