- Докторе, аз съм птица... И летя, летя...
- Добре, добре... Полетете малко из чакалнята, докато ви уредя гнездо в стационара ни...