- Викайте по-силно, че нищо не се чува при мен! - провикна се баба Гина от долния етаж и сложи край на семейния скандал.