Първокласник се връща ядосан от училище след първия учебен ден.
- Вие ме измамихте! Вие ме излъгахте!
- Какво има, синко?
- Казахте, че отивам в първи клас, а то дори не е икономична класа. Чиновете твърди, шведска маса - няма, а аниматорката е само една и тя някаква нервна.