Директор на голяма фирма към новия си шофьор:
- Каква е вашата фамилия?
- Андрей.
- Това ли е фамилията ви?
- Не. Името ми.
- Не ме разбрахте. Аз питам за фамилията ви.
- Господин директор, вие няма да искате да ползвате фамилията ми. Казвайте ми Андрей.
- Момче, ти глупав ли си. Аз се обръщам към моя шофьор само по фамилия. Как е фамилията ти?
- Любими.
- А?... О!... Добре, ъъъ, Андрей, да тръгваме!