- Тате, познай как се казва госпожата ми в детската градина? Започва с буквата "Л".
- Людмила?
- Не.
- Лиляна?
- Не.
- Лазарина?
- Неее.
- Не знам. Как се казва?
- Леля Мария.