Haдпис в магазин:
- He позволявайте да Ви заблудят на друго място! Купете си от нас!!!