Зъболекарят:
- Отворете!
Аз отварям!
- Отворете още малко.
Аз отварям още малко.
- Съвсем малко още.
Отварям съвсем още малко.
- А сега влезте и седнете на стола...