© Община Видин

Главната цел на проекта е подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битово отопление като един от основните източници на замърсяване. Ще се подменят използваните отоплителни уреди на дърва и въглища с алтернативни форми на отопление - като климатици, термопомпи, камини и котли, използващи пелети, фотоволтаични системи за собствено потребление, батерии и приложимо оборудване, допълни Тодорова. Тя уточни, че общата стойност е над 23 млн. лв., като 20 млн. лв. се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и над 3 млн. лв. са национално финансиране от държавния бюджет. Политиката за по чист въздух е дългосрочна и трябва да надгражда постигнатото. Настоящият проект е естествено продължение на постигнатото от предходния проект на общината за подмяна на стари отоплителни уреди на дърва и въглища, каза заместник-кметът.

За да бъдат запознати жителите на общината с условията на проекта, е предвидено организирането на информационни събития, пресконференции, срещи с представители на целевите групи. За подпомагане на гражданите и консултиране при попълване на необходимите документи ще се разкрие лесно достъпен фронт офис във Видин, обясни Тодорова. Тя уточни, че се очаква в началото на август да започне приемането на заявления, а подмяната на старите отоплителни уреди - в първите месеци на есента.

Периодът на изпълнение на проекта „За по-чист въздух в община Видин“ е 60 месеца, като той трябва да приключи в края на април 2029 година.