Катаджия спира кола. Отива. Пита строго:
- Знакът видяхте ли?
- Видях.
Катаджията се усмихва добродушно:
- Моят син го нарисува...