Засрами се бе момчето ми, на седем си и още не можеш да четеш!!! На твоите години децата в Азия телефони произвеждат.