Съдията:

- Вие ли откраднахте преди една седмица буре с ракия?

- Да.

- Полицията е намерила у вас празно буре. Къде е ракията?

- Изпих я.

- Не може да ме убедите, че са една седмица сте изпили цяло буре с ракия!

- Изпих половината.

- А другата половина къде е?

- Продадох я.

- Парите къде са?

- Изпих ги...