© Община Враца

Комплектите с учебни пособия и материали получиха деца в задължително предучилищно образование и ученици от I до VII клас. Дейностите се осъществяват в Основно училище „Св.св. Кирил и Методий”, Средно училище „Отец Паисий” и Детска градина „Радост”.