Повечето рожденици са от Монтана, но има и от селата

Долно Белотинци, Сумер, Винище, Д-р Йосифово и Горна Вереница.


Източник: montana24.net