По- голямата част от българите сме бедняци от ново поколение.
Имаме скъпи смартфони, с които можем да извършваме интернет - банкиране
и във всеки момент да влезем в сметките си и да видим, че там няма и стотинка.