167 заявления за отпускане на еднократна целева помощ за отопление са подадени до момента в местната Дирекция "Социално подпомагане”, която обслужва общините Мездра и Роман. Повечето от тях са от жители на Романска община - 102, а останалите 65 са от община Мездра.

Най-много са молбите за отпускане на пари за отопление - 101 за Роман и 64 за Мездра. Само по едно заявление за получаване на твърдо гориво в натура (дърва за огрев) е подадено от двете общини. Останалите възможни варианти за целевата помощ са за електроенергия и природен газ.

Приемът на молби-декларации за отпускане на целеви средства за отопление за предстоящия отоплителен сезон 2016-2017 година започна на 1 юли. Желаещите могат да подават документи в социалната дирекция до края на октомври. В молбата задължително се заявява видът на ползваното отопление, като при отопление с електроенергия се представя за справка актуален абонатен номер.

Размерът на еднократната помощ се изплаща на два транша. Тя се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика съобразно промените в цените на електроенергия за битов потребител. За предстоящия отоплителен сезон тя остава 361 лв., колкото бе и миналата година.

Целевата помощ се отпуска за периода от 1 ноември 2016 г. до 31 март 2017 г.