В област Враца учебните заведения са:

1. Основно училище "Св.св.Кирил и Методий“, с. Добролево

2. Професионална гимназия по облекло "Елисавета Багряна", гр. Бяла Слатина

3. Средно училище "Христо Ботев", с. Галиче

4. Основно училище "Св. св. Кирил и Методий“, с. Попица

5. Основно училище "Христо Ботев", с. Търнава

6. Средно училище "Козма Тричков", гр. Враца

7. Средно училище "Отец Паисий", гр. Враца

8. Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца

9. Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Козлодуй

10. Основно училище "Васил Априлов", с. Хърлец

11. Обединено училище "Св. св. Кирил и Методий", с. Краводер

12. Средно училище "Св. св. Кирил и Методий", гр. Криводол

13. Основно училище "Васил Левски", с. Ракево

14. Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, гр. Мездра

15. Начално училище "Д-р Петър Берон", гр. Оряхово

16. Основно училище "Никола Йонков Вапцаров", с. Селановци

В област Монтана това са:

1. Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий“, с. Замфирово

2. Основно училище "Отец Паисий“, с. Мадан

3. Средно училище "Васил Левски“, гр. Бойчиновци

4. Основно училище "Петко Р. Славейков“, с. Василовци

5. Профилирана гимназия "Найден Геров“, гр. Лом

6. Основно училище "Климент Охридски“, с. Сталийска махала

7. Професионална гимназия по лека промишленост, гр. Монтана

8. Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици "Петър Богдан“, гр. Монтана

9. Трето основно училище "Д-р Петър Берон“, гр. Монтана

10. Четвърто основно училище "Иван Вазов“, гр. Монтана

11. Шесто средно училище "Отец Паисий“, гр. Монтана

Срокът за подаване на документи е от 08.07.2022 г. до 08.08.2022 г. включително.