За месец април „Бюрото по труда“ отчита по-голяма безработица при жените. Общо за двете общини работа търсят 373 мъже, докато жените са 360.

По образователен признак най-голям дял от безработните са със средно образование – общо 368 лица, или50, 2 %. С основно образование са 116 лица, с начално или без никакво образование 213 лица, а без работа с висше образование остават 36 лица.

Броят на регистрираните безработни лица в община Мездра в края на април е 413, като броят им е намалял с 9 спрямо предишен месец. Равнището на безработица е 5.4%.

Запазва се тенденцията за най-висок брой на лицата, които са на борсата до 6 месеца – 219 лица, или 53 % от общия брой.

През месец април броят на търсещите работа мъже е 202,а жените са 211.

По възраст най-много са лицата над 50 години – 177. По образователен признак 257лица са със средно образование, с основно – 64, с начално или по-ниско – 65.Намалял е броят на лицата с висше образование – 27.

Броят на регистрираните безработни лица в община Роман в края на април е 320, като броят им е намалял с 6 спрямо предишен месец. Равнището на безработица е 17.9%. Най-голям е броят на лицата, които са на борсата над 12 месеца – 153, или 47.8%. И тук се запазва тенденцията най-много от регистрираните да са над 50 години – 129. 158 са безработните мъже и 162 търсещи работа жени.

По образователен ценз в община Роман най-много са тези с начално и по-ниско образование – 148 лица., със средно са 111, с основно – 52. Само 9 са регистрираните висшисти.