През последните две седмици противопожарните служби в региона на Монтана са изпращани на 133 сигнала за пожари в сухи треви и един пожар в иглолистна гора в землището на село Копиловци. Унищожени са 10 323 дка сухи треви, нискостеблена растителност, храсти, пасища и ливади и 713 дка иглолиста гора - бор в землището на село Копиловци.

За ограничаване на този вид пожари Районната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - Монтана обръща сериозно внимание на всички собственици на имоти, земеделски стопани, пастири, както и на всички граждани, като ги умолява стриктно да спазват установените противопожарни правила, а именно:

- горимите отпадъци по възможност да се изхвърлят на сметища или др. определени за целта места;

- да се наблюдават постоянно местата за изгаряне на растителни отпадъци, като се осигурят с подръчни средства за гасене /съд с вода, лопати, мотики и др.;

- да не се допускат деца да играят в близост до огъня, или с кибрит и др. запалителни средства;

- да не се изхвърлят неизгасени цигари в сухи треви, полезащитни пояси и треви; надеждно да се загасят угарките и клечките от кибрит;

- да не се допуска умишлено опожаряване на сухи треви;

- след приключване на излети огънят да се загаси надеждно;

Огнеборците съветват:

- ако забележите пожар, своевременно уведомете службите за ПБЗН на тел. 112, като укажете мястото и какво гори;

- при невъзможност да се обадите на службата за ПБЗН, свържете се с кметството на най-близкото населено място и предайте сигнала за пожара.