Общото тегло на открития наркотик е 49 775.99 грама, на стойност 4 479 839,10 лв. Наркотикът бил разпределен в 100 пакета, укрити във фабрични конструктивни кухини, разположени под двете предни седалки на автомобила му, както и в допълнително преработени и изолирани с оловно покритие, като предметът на контрабандата е в големи размери, посочват от съда.

Наркотичното вещество е отнето в полза на държавата и ще бъде унищожено след влизането на присъдата в законна сила. Наложеното наказание подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд - София в 15-дневен срок.