В 17 часа на 18 септември изтече срокът за заявяване на участие в местните избори. От тук насетне формациите, които са се регистрирали, имат една седмица срок, за да впишат и конкретните кандидати, с които ще се явят на 29 октомври.

От регистрираните девет партии и коалиции са заявили участие и в трите избора – за общински съветници, за кмет и кметски наместници. Сред регистрираните участници има две местни коалиции, които също са заявили участие и в трите избора.

Петте инициативни комитета са регистрирали участие за един общински съветник, един за кмет на община и трима за кметове на кметства.

Секретарят Йонка Йотова допълни, че са заличени от регистрацията два инициативни комитета за издигането на независими кандидати за кметове в село Люти брод, поради нередовна адресна регистрация.

Всички кандидати ще получат номера в бюлетината след тези, които ще определи жребият, теглен за регистрираните в ЦИК партии и коалиции.

От 19-и до 25-и септември, включително, тече регистрацията на поименните кандидати за съветници, кметове на общини и кметове на кметства.

След последното преброяване на населението, в община Мездра са регистрирани 19 442 жители, поради което броят на членовете на местния парламент се редуцира от 21 на 17. Така след произвеждането на изборите на 29 октомври, в Общинския съвет ще влязат 17 съветници, т.е, с четирима по-малко.