Родена на 26 март 1924 година в село Люти дол, баба Цвета свива семейно гнездо със своя съпруг Стефан Ненчев в далечната 1950 година. Двамата заедно ден по ден съграждат дом в Мездра и отглеждат двама синове – Филип и Румен. Те ги даряват с петима внуци и осем правнуци, но за съжаление не дочакват юбилея на своята майка. Днес за нея се грижи съпругата на Филип.

До своето пенсиониране баба Цвета е оставила дълга следа като тъкачка в текстилния завод „Станке Димитров“ (по-късно „Съни текс“, в предприятието „Художествена и битова тъкан - Юшан“), работила е и в бившия Завод за телефонни елементи в Мездра.

Юбилярката бе уважена от представители на общинската администрация, които поднесоха торта и цветя и ѝ връчиха поздравителен адрес от името на кмета на Община Мездра Иван Аспарухов.