Варенето на домашен сапун ще бъде вписано в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство като елемент от Регистъра „Традиционни занаяти, домашни дейности и поминъци“. Групов носител на умението са Здравка Петрова, Венета Коцева и Бойка Цолова от село Царевец.

Поддържането на системата цели съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното предаване на следващите поколения.

На 28 юли от 13:00 ч. в град София предстои официално да бъдат връчени удостоверения за вписване в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство на читалищните настоятелства. Те ще получат и по 2000 лв., за да ги вложат в опазване на елемента на традицията и бита.