Председателят на ЦИК Камелия Нейкова обяви окончателните данни: „Както следва Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова, издигнати от Инициативен комитет, получили 1 539 650 действителни гласове, Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева, издигнати от Инициативен комитет, получили 733 791 действителни гласове. С „не подкрепям никого“ са гласували 34 169 избиратели. Обявяваме за избран за президент на Република България Румен Георгиев Радев и съгласно т. 4 обявява за избрана за вицепрезидент на Република България Илияна Малинова Йотова, като решението да се обнародва в Държавен вестник“.

Гласувалите на балотажа на 21 ноември са 2 310 903 избиратели.

С решението на ЦИК се обявяват и резултатите на кандидатите, които се състезаваха във първия тур на президентската надпревара от 14 ноември.