Наградените училища и детски градини, преминали през двата етапа в процеса на кандидатстване в България са 25, а в Европа 2 910.

eTwinning е общност на училищата в Европа, където ученици и учители си общуват, сътрудничат, развиват общи проекти и са част от най-вълнуващата образователна общност в Европа.