На този ден е организирана пресконференция, на която ще бъде даден старт на образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ през учебната 2016 – 2017 г. Освен домакина на среща с медиите са поканени да присъстват представители на СУ „Христо Ботев“, с което Административен съд Враца ще реализира своя лекционен курс, както и координатора на програмата от РУО – гр. Враца. Ще бъдат представени целите и създадената организация за изпълнение на образователната програма.

Пресконференцията ще започне в 11,30 ч. в Заседателната зала на съда, етаж III. Веднага след нея, в 12,00 ч. в съдебна зала № 3 започва първата лекция на тема: „Съдебната система в Република България“. Лектор ще бъде Мирослав Любомиров – експерт, връзки с обществеността в АС – Враца.

В 16,00 ч. който желае може да присъства на публично разпределение на постъпилите в АС-Враца жалби и/или протести. Разпределението на постъпващите в съда оспорвания се извършва чрез централизираната система за случайното разпределение на делата, предоставена от ВСС, с която се определя съдията докладчик.

Провеждането на „Ден на отворените врати” в Административен съд Враца е насочен към популяризиране дейността на съда, с цел повишаване правната култура на гражданите и постигане на по-добра информираност за работата съдебната система, както и за изграждане на доверие в работата на съда.