© Природен парк "Врачански Балкан"

В рамките на два дена посетителите можеха да се снимат с фото рамка на мечка и бухал, да премерят с ръце размаха на крилата на лешояд, скален орел и сокол скитник, да открият как виждат животните. За най-малките бяха организирани и специални игри, които ги запознаваха със защитените видове животни и местообитания. Голям интерес предизвика костюма на белоглав лешояд. На щанда беше представена и продукцията на регионалени билко и медо производители от района на природен парк "Врачански Балкан".

Най-емоционалното изживяване за децата от футболен клуб "Атлетик" и гражданите беше панорамното издигане с балон над града, което се проведе на 24 юни.

В рамките на фестивалните дни щанда беше посетен от около 3 000 души.

Инициативата се организира в рамките на проект “Организиране и провеждане на информационна кампания за Натура 2000 зоните на територията на област с административен център Враца“ изпълняван от Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.