По повод Деня на младежта Общински детски и младежки парламент – община Козлодуй, със съдействието на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни гр. Козлодуй от 19.00 часа в парка за отдих, намиращ се зад НЧХП „Христо Ботев -1879“, гр. Козлодуй, организират дейности под надслов „Промяната започва с теб..“ - опознаване, ролеви игри и казуси, свързани с темата за младежта.

В 20.00 часа, дейностите включени в събитието, ще продължат в бар „Графити“, включващи забавни игри и изненади.