С цел да изразят недоволството си от разкопаните улици, чиято настилка не е била възстановена след изграждането на канализация и водопровод, в центъра на квартала се бяха събрали представители на инициативния комитет и граждани.

„Проблемът е от 2012 г., когато е започнал първият ремонт на улиците. Вследствие на последващите изкопни дейности кварталът е напълно разрушен. Прашно е, майките с колички не могат да минават, чупим и колите.“, споделиха присъстващите. Те потвърдиха и пред областния управител, че няма да спрат протестите, докато всички разрушени улици не бъдат асфалтирани. Полаганата към момента бетонна настилка не удовлетворява жителите на квартала, която видимо не е изпълнена качествено и вече започва да се компрометира. На стръмните неасфалтирани улици при проливни дъждове водата отнася обратния насип от инертни материали в ниските части на улиците.

„Разбирам, че проблемът е наболял. Не е редно обаче топката да се прехвърля в полето на държавата, както се опитва да направи кметът К Каменов. Бенефициент по проекта за водния цикъл е община Враца, която е получила над 17 млн. лв за него, като тук са включени и средствата за възстановяване на нарушената улична настилка в кв. Бистрец. Сумата за възстановяване обаче очевидно е била пренасочена другаде. При срок за изпълнение 28 месеца от средата на 2013г.,т.е. – до средата на 2015г., , общината е наблюдавала безучастно чак до 2020г. как фирмата изпълнител не си изпълнява задълженията. Следва да се има предвид, че е било и е задължение на община Враца да възстанови разрушената улична настилка, свързана с изграждането на 9 386 м канализация, а задължение на „ВиК“ ООД - гр. Враца е да възстанови 2550 м2 асфалтови настилки и 550 м2 бетонови настилки, разрушени при изкопните работи за полагане на водопровод. Освен това община Враца като собственик на уличната мрежа незабавно следва да упражни контрол и предприеме действия за възстановяване на настилката и на околното пространство, включително и чрез предприемане на санкции спрямо изпълнителите на строително-монтажни дейности, когато има нарушена улична настилка извън предвидената в проектната документация“, се обърна към събралите се Стефан Красимиров.

Областният управител пое ангажимент да проведе разговори с МРРБ за отпускане на допълнителни средства за асфалтирането на улиците в квартала, въпреки че това е изцяло задължение на община Враца.