© Областна администрация - Враца

В Тараклийски район живее най-голямата компактна българска общност в чужбина, приблизително 28 300 души, които съставляват 69 % от населението на района. През своята над 200-годишна история Тараклия се е превърнала в административен, културен и образователен център за всички българи в Република Молдова.

„Надявам се, че ще положим началото на съвместни дейности за укрепване и надграждане на двустранните връзки в различни сфери от взаимен интерес. Днешната среща е едно добро начало за дългогодишно ползотворно партньорство между район Тараклия и област Враца“, каза на срещата г-н Красимиров.

Според г-н Иван Паслар, здрави духовни връзки свързват бесарабските българи с България и има много възможности за бизнес, за културен обмен, спортни прояви и туризъммежду гражданите на Тараклийски район и област Враца.

Дискутиран бе и въпросът за подготвяне намеморандум за сътрудничество.