Богданов не скри, че осигуряването на средства за създаване на "Общинска полиция' (около 250-300 хил. лева годишно) е труден във финансово отношение въпрос. "През последните години се наблюдава тенденция на зачестяване на престъпления, кражби и други действия, които противоречат на законите на Република България. За предотвратяването на тези действия е нужна допълнителна помощ на органите на МВР. Борбата за справянето с битовия проблем, на циганските набези е от изключителна важност за сигурността на нашите граждани. Във връзка с опазването на обществения ред, сигурността и имуществото на гражданите, предложихме и настояваме да се отпуснат средства, които да обезпечат звено "Общинска полиция“, категоричен бе Красимир Богданов и добави, че предвид сериозната сума, която е необходима, реализацията на тази идея ще остане възможна едва през следващата година.

Патриотите бяха единодушни, че парите, които се отпускат за спорт в община Враца, са минимални. По-голяма част от средствата отиват за футболния клуб, което до голяма степен лишава останалите спортни клубове от нормално финансиране. За миналата година всички останали спортове са си разпределили 80 000 лв. По тази причина съветниците от ВМРО са предложили парите за спортните клубове да се увеличат с 50 000 лв. и Общинският съвет е приел предложението им.

На пресконференцията стана дума за приноса на патриотите за отпускане на 5000 лв. дофинансиране от преходния остатък на Общината за продължаване на археологическите разкопки в местността "Манастирски дол“ и за предоставяне на финансова подкрепа на театъра и симфониетата в града.

Богданов съобщи, че имат подкрепата на кмета Калин Каменов за финансова подкрепа за изграждането на паметен знак за загиналите в наводнението на града през 1966 г. Кметът е приел и предложението им за подобряване на инфраструктурата около таксиметровите стоянки и поставяне на пейки, химически тоалетни и други.

Разяснени бяха идеите и предложенията на ВМРО към общинската управа за създаване на спортен обект за екстремни спортове, създаване на подкрепяща среда за хората с увреждания и осигуряване на трудова заетост на младите хора през летните месеци като се отпуснат 20 000 лв. за провеждане на лятна младежка бригада.

Красимир Ангелов подчерта, че Общинският съвет е приел предложение им за увеличение на еднократната помощ за новородено дете, като средствата за родени близнаци ще са по 250 лв. на дете. Той обясни, че по отношение на БКС, както повечето граждани, са имали сериозни забележки към снегопочистването. Предвид утежнените зимни условия обаче, липсата на договор между общината и комуналното дружество и неизяснените финансови взаимоотношения между двете, становището на патриотите е, че въпросът за освобождаването на управителя на БКС е бил силно политизиран. Ангелов уточни, че общинските съветници от ВМРО не са подкрепили увеличението на таксите и цените на услуги в община Враца

"По отношение на ОбП "Тролейбусен транспорт“ сме на мнение, че трябва да се положат усилия за финансовото оздравяване на предприятието, модернизация и разширяване на тролейбусната мрежа, а не ликвидацията му и търсенето на алтернативен градски транспорт”, каза в заключение Красимир Ангелов.