Друг документ, който търговците са задължени да покажат за отрязани коледни дръвчета е превозният билет.

Санкцията за незаконна търговия на физическо лице е до 3000 лв., на юридическо - до 5000 лева.