Целта на срещата бе да се обсъдят предстоящите дейности по проекта и да се координира комуникацията между партньорите. Дирекциите на двата природни парка от няколко години обсъждат възможностите за съвместна работа в трансграничния регион. Разработването и спечелването на настоящия проект е в резултат на общите усилия на двете администрации.

В рамките на проекта ще бъдат дигитализирани и изработени триизмерни цифрови модели на природните паркове с висока точност и в подходящи мащаби. Ще бъдат дигитализирани всички значими обекти на природното и културното наследство в двата парка, които също ще бъдат 3D визуализирани. Ще бъде разработен и внедрен уникален туристически продукт допринасящ, за повишаване на икономическата ефективност на туризма в трансграничния регион.

По време на посещението eкспертите от Природен парк "Железни Врата" посетиха Природозащитен център "Натура", където ще бъдат реализирани част от инвестиционните дейности.

Продължителността на проекта е 35 месеца и 29 дни и трябва да приключи на 19 май 2022 г.. Стойността му е 419 379 евро, от които 356 472 евро съфинансирани от Европейска Програма за териториално сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А "Румъния - България".