Обобщените резултати от проверката показват, че най-много укрили се от правосъдието осъдени лица от Северозапада към 15 януари тази година - 27, са от района на Окръжна прокуратура Враца. Следват тези от района на Окръжна прокуратура Видин - 19 и от района на Окръжна прокуратура Монтана - 15. По този показател Окръжна прокуратура Враца се нарежда на 14-о място в страната, Окръжна прокуратура Видин - на 19-о, а Окръжна прокуратура Монтана - на 22-о. Лидер в негативната класация е Районна прокуратура София със 115 незадържани осъдени лица от съдебния район на столицата.

От общия брой незадържани 61-о осъдени лица от Северозапада, 59 са обявени за общонационално издирване - 26 от района на Окръжна прокуратура Враца, 19 от района на Окръжна прокуратура Видин и 14 от района на Окръжна прокуратура Монтана.

Прокурорите от региона са издали и изпратили за изпълнение 47 Европейски заповеди за арест по отношение на всички осъдени на лишаване от свобода за повече от четири месеца или с наложено по-тежко наказание, за които е установено, че пребивават на територията на държава членка на Европейския съюз: 20 от района на Окръжна прокуратура Враца, 15 от района на Окръжна прокуратура Видин и 12 от района на Окръжна прокуратура Монтана.

За международно издирване чрез Шенгенската информационна система (ШИС) и Международната организация на криминалната полиция (Интерпол) са обявени 34 укрили се от правосъдието осъдени лица от Северозапада - 18 от района на Окръжна прокуратура Враца, 10 от района на Окръжна прокуратура Видин и 6 от района на Окръжна прокуратура Монтана.

От всички районни прокуратури в трите съдебни района няма укрили се от правосъдието осъдени лица единствено от района на Районна прокуратура Кула.