© Калин Дацов

Шест от маломерните паралелки са в най-голямото селско школо в общината - СУ "Св. Климент Охридски” - Зверино, и по една - в градските СУ "Иван Вазов” и в Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство (ПГ по МСС). Маломерните паралелки в зверинското училище са в първи, трети, пети, шести, осми и девети клас, а в мездренската гимназия и в ПГ по МСС - в единайсти клас. За целта от делегираните бюджети на трите училища, в които се предлага да има маломерни паралелки, трябва да се дофинансират общо 29 ученика с около 9611 лв.

Ако местният парламент даде положително становище, по четири слети паралелки ще има в двете проблемни селски училища - тези в Елисейна и Моравица. В ОУ "Хаджи Димитър” - Елисейна предложението е да учат заедно I-III, II-IV, V-VII и VI-VIII клас, а в ОУ "Васил Кънчов” - Моравица - I-II, III-IV, V-VI и VII-VIII клас. Недостигът до минималния брой ученици в училището в Елисейна е 49 ученици, а в това в Моравица - 28 ученици в начален и прогимназиален етапи на обучение.

За да продължат да функционират в този си вид двете училища трябва да бъдат дофинансирани от общинския бюджет общо със 72 857.40 лв. Приблизително 2/3 от тези средства - 46 363.80 лв., са необходими за допълнително финансиране на ОУ "Хаджи Димитър” - Елисейна, а останалите 26 493.60 лв. - на ОУ "Васил Кънчов” - Моравица.