Според него, въпреки трудностите, предизвикани от създалата е ситуация, животът в селото продължава. Особено трудно е за тези, които са останали без работа, поради обективни причини, разбира се, както и за възрастните хора, близките на които са възпрепятствани да ги навестяват и да се грижат за тях. Във връзка с това, голяма част от хората, изпаднали в нужда, са включени в програмата „Топъл обяд”. Ежедневно се доставя храна на място и се раздава на нуждаещите си при строги мерки за безопасност

Кметът допълни, че няколко семейства са се прибрали от чужбина и са спазили 14-дневния карантинен срок в домовете си, проявявайки разбиране.
Той разказа, че един от проблемите, породен от извънредното положение, е свързан с онлайн обучението на децата. Серафимов обясни, че в селото има над 50 деца, които учат в Мездра, но за съжаление, по-голямата част от тях са от социално слаби семейства и нямат възможност да имат достъп до компютри. Все пак, през двата месеца на дистанционното обучение, в селото са идвали учители, които са предоставяли учебни материали на децата.
Местният управник каза още, че имат обещанието от един от училищните директори да осигурят 20 лаптопа, но все още не са ги получили.

Кметът сподели, че хората в селото проявяват разбиране и отговорност както към своя живот и здраве, така и към живота и здравето на другите, и спазват изискванията и разпоредбите на здравния министър и на Националния кризисен щаб. Самият той е издал заповеди, поставени на обществени места – Читалището, църквата, магазина, с които предупреждава хората да спазват дистанция, да ползват предпазни средства.

В заключение Серафимов изрази надежда всичко да завърши по-бързо и селото да възвърне нормалния си ритъм.