По Схемата за подпомагане на дребномащабни стопанства са финансирани 8283 стопани с 1 854 182 лв. По Схемата за подпомагане на екологични и щадящи климата методи за производство са преведени 6 559 870 лв на 7012 фермери. В третото направление - по Схемата за прилагане на екстензивни методи за производство, се разпределени 2 554 902 лв между 3280 земеделски стопани.

От Държавен фонд "Земеделие" поясниха, че общият размер на плащанията за едно стопанство не могат да надвишават сумата, която се получава след умножаване на всички крави и биволици във фермата по 23,17 лв. и всички овце и кози в него по 3,27 лв.

Източник: monitor.bg