Кметът на най-голямото село в община Мездра Зверино - Стоян Петров, каза, че в аптеката има и маски, и ръкавици, осигурени са дезинфектанти за кметството и местата за обществен достъп. Разполагат с белина за дезинфекция, а също така има и хора от селото, които шият предпазни средства. Лично кметът е осигурил200маски за хората, които нямат възможност да си закупят.

В Ослен Криводол кметският наместник Роман Иванов изрази притеснение, че в селото няма маски и липсват дезинфектанти. Той допълни, че още миналата седмица са поръчани предпазни средства, но засега не са дошли. Предвид предстоящия период на раздаване на пенсиите, Роман Иванов обясни, че лично ще следи за спазването на разпоредбите на здравното министерство и заповедта на кмета на общината – дистанцията между хората, носенето на предпазни средства, при влизане в пощата.

В Горна Кремена също липсват маски и дезинфектанти, но кметът Светлана Алексиева обясни, че в събота и неделя е организирала ушиването на 200 маски от местни шивачки, които ще бъдат раздадени на хората. Тя също потвърди, че по време на получаване на пенсиите ще следи лично за спазването на реда и условията за безопасност.

Същото е положението и в село Царевец, където кметският наместник е разпоредил поставянето на необходимите табели и знаци, регламентиращи изискванията на здравното министерство, за спазването на дистанция. Маргарита Петкова допълни, че маски в селото липсват, но хората се снабдяват с предпазни средства от Мездра или сами си шият такива.

В селата Брусен и Моравица също има хора, които шият маски или всеки самостоятелно си осигурява предпазните средства.

Екип на „Medianews” установи, че аптеките в Мездра не разполагат с налични количества на предпазни средства, но в други търговски обекти има достатъчна наличност от различни маски, гелове за ръце, дезинфектанти, както и почистващи препарати.