Организаторите на подписката призовават клиентите на електроразпределителното дружество да се противопоставят открито на некоректното поведение от страна на ""ЧЕЗ Електроразпределение България" относно неизпълнени ангажименти за ремонт на електропреносната мрежа в тези населени места. В подписката се посочва още, че вече години наред при всеки снеговалеж, електроподаването прекъсва за повече от половин денонощие, или спира по 15-20 пъти.

Исканията на потребителите на услугите на CEZ Electro Bulgaria се основават на чл.10 т. 2 от Договорите за продажба на електрическа енергия на „ЧЕЗ Електро България”. Гражданите изискват същото коректно отношение от договарящата страна така, както те изпълняват своите задълженията и ежемесечно плащат за нещо, което не получават.

Същият проблем има и в населените места в Искърското дефиле. Жителите на Ребърково, Люти брод, Зверино, Игнатица, Оселна, Очин дол, Зли дол, Елисейна и Габровница също подготвят подписка в защита на правата си на потребители и клиенти на ЧЕЗ. Кметовете на тези села ще организират срещи с кмета на Мездра и областния управител, след което са готови да предприемат протестни действия и затваряне на пътя през дефилето.