Първият сигнал е подаден още на 27 април 2014 година до бившия градоначалник Иван Аспарухов, в който са изложени факти за състоянието на трите улици – „Тотка Илиева – Роза”, „Тодор Каблешков” и „Васил Коларов”. И трите посочени улици са засипани с трошен камък преди 20-тина години и от поройните дъждове са се образували дълбоки ями, които правят улица „Тотка Илиева – Роза” непроходима за автомобили.

Следващият сигнал, живеещите на улицата подават на 10 май 2016 до новия кмет на Община Мездра – Генади Събков. В отговор на молбата, на 13 юли 2016 година е получен отговор от кмета Събков, в който се посочва, че е извършена проверка от специалистите при Дирекция „Устройство на територията” в Община Мездра, които са констатирали лошото състояние на въпросните улици, и най-вече на улица "Гео Милев", която си е най-обикновен черен коларски път от началото на 20 век.

След констатацията, от страна на общинската администрация е поет ангажимент, че ще бъде изготвена количествено-стойностна сметка за необходимите ремонтни работи и улицата ще бъде включена при изготвяне и планиране на следващата строителна програма на Община Мездра. В отговора се посочва още, че строително-ремонтните работи, с възложител Община Мездра, се изпълняват по предварително изготвена програма за текущата година с планирани и одобрени средства.

Три години след даденото обещание, живеещите на улицата питат кой, кога и как трябва да се самосезира и защо въпросната улица не е включена до сега в планирането на строителните програми на общината.

Тревогата на гражданите е породена и от това, че това състояние на улицата представлява потенциална опасност и за автомобилите, и за децата, които играят навън и никак не са малко особено през летните месеци.

На фона на разбитата улица, дворовете на къщите са превърнати в истински райски градини от трудолюбивите стопани. Почти във всеки двор има обособени детски кътове с батут, люлки, пясъчници, където се събират децата.

Семейство Светлана и Калин Арнаудови споделиха, че всички са готови да съдействат с доброволен труд за изграждането на улицата и подобряване на жизненото пространство и нормален достъп до домовете си. С тревога изразиха съмненията си, че се работи избирателно в селото по определени улици.

За съжаление, кметският наместник не се отзова на поканата за разговор с напатилите се хора, което предизвиква много въпроси.

Низвергнатите Руско-Белчани са подготвили нова подписка и заявление, които ще бъдат внесени общинската администрация с настояване за вземане на незабавни мерки и решаване на дългогодишния проблем.