2019-а е поредната добра година в зърнопроизводството, като по прогнозни данни общият добив на пшеница ще бъде около 5,4 млн. тона. Според обследванията на Областните дирекции "Земеделие", посевите са в добро състояние, а на реколтиране в цялата страна подлежат 11 340 000 дка.

Източник: novinitem.com