В писмото се посочва, че в нито една заповед на здравния министър, както и в нито една от препоръките на Националния оперативен щаб за борба с коронавируса, свързани с предприемането на мерки за прекъсване на механизма на предаването му, не съдържат забрани или ограничения за ползване на санитарните възли в бензиностанциите.

По този повод в писмото изрично се подчертават препоръките Националния оперативен щаб по отношение на противоепидемичните и хигиенни мерки, както и засилване на дезинфекционния режим – в рамките на работния ден се почистват дръжките на вратите, подовете, повърхности, ел.ключове в закритите помещения на бензиностанциите; учестено почистване с дезинфектанти на санитарните възли, осигуряване на достатъчно количество течаща топла и студена вода, средства за почистване на ръцете не само за служителите, но и за клиентите.

В писмото се посочва още, че при установяване на неработен режим на санитарните помещения в търговски обекти – бензиностанции, Комисията за защита на потребителите ще се самосезира за предприемане на последващи действия относно произнасяне по прилагане на мерки от раздел „Нелоялни търговски практики” от Закона за защита на потребителите.