Междувременно, Общинският оперативен щаб към Община Мездра за превенция на разпространението на коронавируса обсъди новите разпореждания на здравните власти. Кметът на общината Иван Аспарухов запозна членовете на щаба със Заповед № РД-01-139/19.03.2020 г. на министъра на здравеопазването. С нея се отменя т. 9 от Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на здравния министър, с която не се допускаше посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.

В тази връзка със Заповед № 175/ 20.03.2020 г. кметът на община Мездра измени т. 1 от негова Заповед № 172/19.03.2020 г., която придобива следния текст:

"Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на дейност по т. 1. от Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60-годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м между лицата“.

Заповедта ще бъде съобщена на кметовете и кметските наместници на населени места, РПУ - Мездра, Общинския оперативен щаб и всички останали заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението й ще се осъществява лично от кмета на общината.

Секретарят на Община Мездра инж. Светлана Мицева информира, че по данни, предоставени от Регионална здравна инспекция - Враца, към 20.03.2020 г. на територията на община Мездра има 25 лица, завърнали се от чужбина, които са поставени под домашна изолация за 14-дневен срок. 9 от тях пребивават в гр. Мездра, 5 - в Зверино, 4 - в Оселна, по 2-ма - в Боденец и Лик и по 1 - в Дърманци, Игнатица и Ослен Криводол.

Управителят на ОбП "Чистота" инж. Тодор Христов докладва, че днес е извършена дезинфекция в 21-о от 27-те села в общината. Обработени са също улици, пешеходни зони, детски и спортни площадки в гр. Мездра, както и пространствата в района на общинската болница, поликлиниката, Дома за стари хора, автогарата и жп гарата.

Утре третирането с дезинфектанти ще продължи в селата Елисейна, Зли дол, Кален, Цаконица и Горна Бешовица, както и на обществените терени в кв. "Принчовец" и в квартала западно от "Станкето".