Когато забелязаното нарушение е в движение, превозният персонал действа в рамките на своите правомощия, а в случай на необходимост - към съответните органи на най-близката гара.

Служителите на БДЖ са оборудвани с необходимите предпазни средства и преминават инструктаж за спазване на противоепедимичните мерки. Допълнително, цивилни служители следят за спазването на заповедта във влаковете.

За липса на предпазна маска, установено при контрол или при проверка на получен сигнал, се извършва вътрешно производство за неспазване на трудовите задължения и вече са предприети дисциплинарни наказания на служители от превозния персонал. Влаковете са оборудвани с напомнящи стикери на видни места за задължителното носене на предпазна маска по време на пътуване. Във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19, влаковите композиции /вагони, мотрисни влакове и локомотиви/ продължават да се обработват в депа и на гарите преди заминаване с дезинфекционни препарати.

Организирани са и мобилни групи, чрез които се осигурява възможност за извършване дезинфекция и в по-големите гари по маршрута на влаковете. Допълнително се обработват контактните повърхности в гарите и влаковете като дръжки, первази, облегалки, седалки, купета, санитарни възли и въздушни филтри на климатици.